Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_1
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_3
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_4
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_5
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_6
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_9
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_1
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_3
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_4
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_5
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_6
Ishavskjerringa og P Brandal – NRK_no_9

Ishavskjerringa og Petter S. Brandal - NRK.no

Ishavskjerringa og Petter S. Brandal - NRK.no

Historien bak selfangerne, Ishavskjerringa og Peder S. Brandal på nrk.no. Bygdefolket i  tar godt vare på historien og identiteten.

Brandal på Sunnmøre var sjølve «ishavsbygda» den tida selfangst var ei stor norsk næring. I kvar heim finst det minne frå Vestisen og andre fangstfelt. No har entusiastar redda den siste av ishavsskutene frå opphogging, og når «Polarstar» kjem heim vekkjer det kjensler folk i bygda nesten hadde gløymt.

Ref. nrk.no