Utvandrermonumentet 3
Utvandrermonumentet 2
Utvandrermonumentet 3
Utvandrermonumentet 2

Utvandrermonumentet i Kvinesdal - Visit Norway

Utvandrermonumentet i Kvinesdal - Visit Norway

Utvandrermonumentet i Kvinesdal sentrum ble reist i 2002 til minne om alle som utvandret til USA fra Sørlandet. Utvandringen fra Norge til USA startet i 1825 med Cleng Peerson og 51 andre emigranter som dro over med briggen «Restaurationen». I den første tiden var utvandringen beskjeden fra Sørlandet, men fra ca 1890 skjøt den fart og holdt seg faktist fram til ca 1970. Selv om utvandringen var stor fra mange bygder på Sørlandet, er nok Kvinesdal den kommunen i Vest-Agder hvor utvandringen hadde størst omfang. Som eksempel kan nevnes at av 13 konfirmantene i Feda i 1900 reiste 9 til USA. 3 kom senere tilbake til Feda, de øvrige ble værende «over there».

Utvandrermonumentet står på torvet i Kvinesdal sentrum. Bronsemonument er laget av kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik.

Ref. Visit Norway

FOTO: ADAM READ @ VISIT SØRLANDET