Hestene på reise

Hestene på Aker Brygge og Filippstadkaia

The Landing. Into the future. Challenges Ahead.

De tre hesteskulpturene – to på Aker Brygge; The Landing og Into the Future, og en på Filippstadkaia; Challenges Ahead  er en del av et symbolsk arbeide. Den siste i denne serien er Full Control, som man finner på TBS Gallery, i hagen foran Hovedhuset.

Hestene kan sees i sammenheng, og er på mange måter Skjølsvisk form for livsfrisen. Han gir sjeldent titler til sine verk, men i dette prosjektet har han sett viktigheten av å formidle sitt budskap og forsterke dette med titler. Livet er fult av utfordringer, som skal løses eller som ikke blir løst. Skjølsvik har gjennom hele sitt kunstnerskap valgt å se det vakre i det vanskelige. Han har ikke dyrket negativitet, men vendt blikket mot lysglimtene. På tvers av kultur og historie har hester alltid vært et symbol på kraft og skjønnhet.

I Skjølsviks hesteskulpturer er det et stort spenn. Mens «Vesleblakken», i Øvre Rendalen og i Nasjonalmuseet, er en «trofast traver», er Rex Rodney på Forus Travbane i Stavanger en skarp konkurrent. Den kjente «Vesleblakken-prisen» er initiert av fortellingen om Vesleblakken. Den gis til en person som har utmerket seg ved uegennyttig innsats. I 2007 gikk prisen til Leger uten grenser og i 2016 til Per Fugelli. 

På TBS Gallery kan man kjøpe nummererte hesteskulpturer i mindre størrelse av Skjølsviks form for livsfrisen.

Challenges Ahead, The Landing og Into the Future er på vandring med startskuddet i Oslo. Hvor de så galopperer videre i verden gjenstår å se.