Videoovervåking

Videoovervåking

Hvis du kommer for å se utstillinger eller deltar på et arrangement hos oss på TBS Gallery vil vi at du skal ha en interessant, fin og trygg opplevelse. Område både ute og inne er videoovervåket for å sørge for din, våre kunstnernes og medarbeideres sikkerhet.


TBS Gallery forsøker alltid å sørge for at videoovervåkningen i Oscars gate 23/på TBS Gallery følger gjeldende lov og veiledning fra Datatilsynet. Vi lagrer kun videoopptakene i syv dager.

Grunnen til videoopptakene hos oss på galleriet er etter personopplysningsloven vår berettigede interesse til å sørge for sikkerheten til våre kunder, kunstnere og ansatte, i tillegg til å beskytte våre lokaler, verk og andre eiendeler. Ved mistanke om at det er begått en straffbar hendelse vil opptakene kunne leveres til politiet.

Som besøkende på galleriet har du rett til å be oss om innsyn, sletting, begrensning, retting og dataportabilitet for de personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi ikke har overholdt våre lovpålagte forpliktelser. For en forespørsel ang. innsyn mm. rundt personvernopplysningene vi behandler om deg,  så kan du sende den til oss på post@tbsgallery.no