Galleriet i Angvik

Angvik

Galleriet TORE BJØRN SKJØLSVIK

et spennende ledd i samlingen av norske kunstnerskap

Foto: Angvik Eiendom

Angvik Gamle Handelssted ligger ca. 7 mil fra Kristiansund og ca. 5 mil fra Molde, og inneholder hotell, museum, bygdestue og badehus. Sentralt i de restaurerte bygningene står den gamle tønnefabrikken og nordmørslåna fra 1884. På tunet finner vi også Galleriet Tore Bjørn Skjølsvik med permanent utstilling over kunstnerens arbeider. Her kan vi oppleve Skjølsviks verk samlet og følge hans utvikling i tegning, maleri og skulptur. Slik fortsettes tradisjonen med å ta vare på hele kunstnerskap blant Norges betydningsfulle kunstnere, og slik bevares viktige sider ved vår kulturarv for ettertiden.

Det er grunderen og næringslivmannen Stig O. Jacobsen som står bak denne kultursatsingen. Sammen med Erik Berg eier han hotellet. Jacobsen uttaler at det er en stor glede å kunne hedre bygdas sønn på denne måten. Kunstnerens farslekt kom fra Angvik og her ligger gården Skjølsvik som bærer slektsnavnet.

I kulturhuset finner vi også Museet Handelshuset Angvik med familiesagaen om John og Gurianna Angvik. Ekteparet bodde og virket på handelsstedet i siste del av 1800-tallet. Familien ble en stor ressurs for lokalmiljøet både sosialt og økonomisk. Tolv av John og Guriannas barn startet egne bedrifter innen handel, industri, rederi og kraftverk på Nordmøre. Tore Bjørns Skjølsviks karakteristiske bronsjeskulpturer setter sitt preg på flere steder i Møre og Romsdal. De synliggjør forskjellige sider ved kultur og næringsliv i landsdelen. Kristiansunds «Klippfiskkjerringa» er blitt et kjennesmerke for byen. I Ålesund minner «Sildekona» om kvinners slit i tidligere tider; mens «Gunnar Kirkebygger» på Tingvoll fører tankene tilbake til middelalderens arkitektur. Med bysten av Jens og Petrine Ekornes i Sykkylven har en av Norges fremste industrifamilier fått sitt minnesmerke, og på fotballstadion i Ålesund har Skjølsvik skapt et nytt kjennetegn; fotballspilleren John Arne Riise idet han sparker til ballen. Riise er sannsynligvis landets yngste modell for en slik hedersbevisning. I 2003 ble en av Skjølsviks vakreste og mest gripende skulpturer avduket på Rosenlunden i Kristiansund, nemlig minnesmerket over byens jødiske befolkning.

Galleriet i Angvik er et spennende ledd i samlingen av norske kunstnerskap rundt i landet.