Salg av kunst og bøker

Kunstverk kan hentes på galleriet i Oscars gt. 23. Vi leverer også verk uten fraktomkostninger i Oslo, utenfor Oslo tilkommer fraktomkostninger. Ta kontakt på e-post: post@tbsgallery.no eller mobil: 938 66 935 for avtale om levering.
Kunstverket omsettes av kunstneren selv, TBS Gallery er kun formidler og det skal derfor ikke betales Merverdiavgift.