Verk av Skjølsvik

Maleri og skulptur

Skulptur

Maleri