Lansering | Torgeir Rebolledo Pedersens "Tilværelser"

Boklansering - omslag

Kjære deg og dere!

 
Jeg, Torgeir Rebolledo Pedersen ønsker hjertelig velkommen til lansering av min nye bok på Oktober forlag; TILVÆRELSER, tirsdag 30 august kl 18 00. TBS Gallery Oscarsgt 23.
Jeg vil lese litt fra boka og ellers samtale med Vigdis Hjorth.
 
 
Det var altså på tide for en notorisk lyriker og metaforiker, sangviniker og koleriker å gå trappetvers som prosaist og essayist, i spennet mellom fortid og forespeilt framtid, både som skjemtegauk og alvorsmann. Fjorten tilværelser gått i gjennom, dog ikke uten noen rimte vers; men hva var opp og hva blir ned? Og vice versa? Og hva er personlig og hva er politisk? Fjorten essays i tallet altså, samme antall inntrinn som i «Penrose- trappa» på bokas omslag. En umulighetstrapp, men også en mulighetstrapp? Undertegnede vil samtale om boka med Vigdis Hjorth.
NB: musikalsk/ lyrisk prolog og epilog
ved forfatteren og musiker Edvard Askeland
Aller beste hilsen
Torgeir Rebolledo Pedersen
 
 

Inngang: Gratis
Tirsdag 30. aug. Kl. 18.00 i Oscars gate 23.