2019 - Europas kunst og kulturhistorie på 1-2-3

2019 - Europas kunst og kulturhistorie på 1-2-3

Kurs over tre dager

15.- 22.- og 29. oktober på TBS Gallery

  • Har du planer om å begynne å studere kunsthistorie?
  • Eller lurer du på hva Europa er?
  • Ønsker du å ha noe å slå i bordet med når kultureliten diskuterer ismer på utstillingsåpninger?
  • Liker du å skape ting, men gjerne vil se hvordan andre har gjort det opp gjennom historien?
  • Eller er du nysgjerrig på hva mennesker som har levd før oss har skapt og tenkt?
Gjennom tre underholdende og lærerike dobbelttimer på TBS Gallery i Oslo tar kunsthistorikeren, folkeopplyseren og forfatteren Tommy Sørbø oss med på en reise i den europeiske kunsten og kulturens historie fra antikken og fram til i dag.

«Europas kunst og kulturhistorie på 1-2-3» fungerer like godt for nybegynnere som for viderekommende og er et tilbud til deg som vil friske opp kunsthistorien.

«Europas kunst og kulturhistorie på 1,2,3» er et kurs som Tommy Sørbø allerede holdt våren 2019 i Porsgrunn, og som han fikk mange forespørsler om å holde også andre steder i landet. Vi er nå glade for at Tommy Sørbø kommer til TBS Gallery 15, 22 og 29 oktober og holder kurset hos oss. I tre kvelder kan dere følge forelesninger/ opptredener/ infotainments, med innhold som både har substans, underholdningsverdi, og det krever ikke store bakgrunnskunnskaper. I snart tretti år har historikere, idehistorikere, sosialantropologer og kunsthistorikere dekonstruert store deler av kunst- og kulturhistorien, ikke minst den europeiske. De har satt spørsmålstegn ved alt fra de tradisjonelle epokeinndelingene og synet på kvalitet til forestillingen om at det finnes en unik europeisk sivilisasjon. Mye av dette har gitt støtet til interessante prinsippdiskusjoner, men tanken om at alt henger sammen med alt, har samtidig gjort det vanskelig å avgrense stoffet i tid og rom. Det gjelder særlig for alle de som ønsker seg en grei og lesbar, men samtidig ny og oppdatert oversikt over nettopp europeisk kunst og kultur. Globaliseringen og den økte innvandring virker nemlig ikke bare på den måten at vi gjenkjenner oss selv i de andre og omvendt, men også ved at vi gjennom hverandres forskjellighet konfronteres med våre egne verdier. Verdier som mange så lenge har tatt for gitt, at de ikke lenger har et bevisst forhold til dem. Dette kurset henvender seg ikke bare til fagfolk, men alle som er nysgjerrige på temaet, og som til nå kanskje har vært redd for å føle, eller i hvert fall vise, stolthet overfor den kulturen de er en del av. Men den vil naturligvis også kunne være et tilbud til de som vil vite mer om den kulturen de skal integreres i. Med utgangspunkt i fem, seks kunstverk fra hver tidsepoke fortelles historien om kunsten, samfunnet, kulturen, teologien og filosofien. Det legges vekt på egenskaper som den europeiske kulturens dynamikk, dyrking av individet og nysgjerrighet på andre kulturer. Utvalget må gjerne leses som en kanon, selv om uviljen mot det mønstergyldige og åpenheten for andre kulturer paradoksalt er en av de viktigste kjennetegnene på denne kulturen.

Tidspunkt:

Tirsdag 15. okt. kl. 18.00–20.00 Tirsdag 22. okt. 18.00–20.00 Tirsdag 29. okt. 18.00–20.00 

Billetter

PRIS

Totalt for tre kvelder: kr. 750,-

Sted:

TBS Gallery, Oscars gt. 23, 0352 Oslo. Mob. 938 66 935